Skip to content
zaklada-logo-header

Zaklada Josip Sruk Sekularist

Prva Zaklada za promoviranje sekularnosti u Hrvatskoj

Uvjeti korištenja

Pažljivo pročitajte ove Uvjete korištenja prije početka korištenja stranica ovog web-mjesta.

Korištenjem web-mjesta Zaklada Josip Sruk Sekularist pristajete na ove Uvjete korištenja. Ukoliko ne pristajete na ove Uvjete korištenja, nemojte koristiti web-mjesto Zaklada Josip Sruk Sekularist.

Zaklada Josip Sruk Sekularist

Ovim web-mjestom upravlja Zaklada Josip Sruk Sekularist ( u daljnjem tekstu “Zaklada”).

Zaklada je osnovana sa svrhom davanja priznanja fizičkim i pravnim osobama za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u promoviranju sekularnosti, za rad od značaja za unapređenje sekularnosti u Republici Hrvatskoj, kroz trajno unapređenje znanosti, prosvjete i kulture, uklanjanja neznanja, netolerancije, predrasuda, zabluda i praznovjerja kao i dogmatske isključivosti, te podupiranja rada Zaklada  i inicijativa usmjerenih na zaštitu prava ireligioznih osoba, radi očuvanja uspomene na lik i djelo prof. Josipa Sruka, hrvatskog pravnika, humaniste i sekularista.

 Sjedište Zaklde je na adresi  Božidara Adžije 22/2, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Zaklada poslovanje obavlja pod nazivom “Zaklada Josip Sruk Sekularist”, OIB zaklade je: 49742032336

Pristup web-mjestu Zaklade

Pristup web-mjestu Zaklade dobiva se na ograničeno vrijeme, a usluga koju Zaklada pruža na njenom web-mjestu može povući ili mijenjati bez prethodnog upozorenja (u skladu s niže navedenim). Zaklada nije odgovorna za nedostupnost njenog web-mjesta iz bilo kojeg razloga i u bilo kojem trenutku i za trajanje nedostupnosti. Ukoliko je potrebno, pristup web-mjestu Zaklade može biti obustavljen, ili se web-mjesto može zatvoriti na neodređeno vrijeme.

Vi ste odgovorni za omogućavanje Vašeg pristupa web-mjestu Zaklade. Vi ste također odgovorni za upoznavanje svih osoba koje pristupaju web-mjestu Zaklade putem Vaše internetske veze s ovim uvjetima te za njihovo postupanje u skladu s njima.

Prava intelektualnog vlasništva

“Zaklada Josip Sruk Sekularist” registrirani je zaštitni znak . Zaklada je vlasnik ili nositelj licence svih prava intelektualnog vlasništva na web-mjestu Zaklade te svih materijala objavljenih na tom web-mjestu, osim ako je posebno navedeno drugačije. Ti posebni sadržaji zaštićeni su zakonima i sporazumima o zaštitnim znakovima i autorskim pravima iz cijeloga svijeta. Sva takva prava su pridržana.

Licence

Dopušteno Vam je ispisivati i preuzimati materijale sa stranice Zaklade za vlastitu uporabu pod sljedećim uvjetima:

 • preuzeti materijali moraju se koristiti u nekomercijalne [ili dobrotvorne] svrhe,
 • preuzeti materijali (tekstovi ili slike) ne smiju se mijenjati ni na koji način,
 • preuzeti materijali moraju se koristiti u istom kontekstu u kojem se pojavljuju na web-mjestu Zaklade, bilo u smislu odnosa na predmetni tekst ili u nekom drugom smislu,
 • preuzete materijale ne smijete koristiti na uvredljiv način ili na način koji bi mogao biti pogrdan ili imati negativni učinak na reputaciju Zaklade i
 • obvezni ste navesti Zakladu kao izvor preuzetih materijala, uz navođenje svih relevantnih izjava o zaštitnim znakovima i autorskim pravima te uz sljedeći napis

“Reproducirano uz dopuštenje Zaklade  Josip Sruk Sekularist. Sva prava pridržana.”

Osim ako je navedeno drugačije, vlasnik autorskih prava i ostalih prava intelektualnog vlasništva za sve materijale na ovom web-mjestu (uključujući bez ograničenja i fotografije i slike/crteže) je Zaklada Josip Sruk Sekularist ili njeni davatelji licenci. Bilo kakva uporaba materijala s web-mjestaZaklade koja nije u skladu s ovom licencom u bilo koje svrhe nije dozvoljena bez pisanog odobrenja Zaklade. Ukoliko prekršite bilo koji uvjet ove licence, Vaša dozvola za korištenje ovog web-mjesta automatski prestaje vrijediti te odmah morate uništiti sve materijale preuzete ili ispisane sa stranice Zaklade.

Ako imate bilo kakvih pitanja o načinu na koji smijete koristiti materijale preuzete s ovog web-mjesta, svakako kontaktirajte Zakladu na mail: zaklada@sekularist.eu.

U skladu s gore navedenim, ni jedan dio ovog web-mjesta ne smije se reproducirati ili pohraniti ni na kojem drugom web-mjestu, ili se uključiti u bilo koji javni ili privatni elektronički sustav ili uslugu za pohranu bez prethodnog pisanog odobrenja Zaklade. Sva prava koja nisu eksplicitno dodijeljena u ovim Uvjetima pridržana su.

Oslanjanje na objavljene informacije

Komentari/izjave i drugi materijali koji se objavljuju na stranicama Zaklade nisu namijenjeni kao savjeti na koje bi se trebalo osloniti. U skladu s time, Zaklada odbija bilo kakvu pravnu ili drugu odgovornost koja izvire iz bilo kakvog oslanjanja na takve materijale od strane bilo kojeg posjetitelja web-mjesta Zaklade, ili od strane bilo koje osobe u bilo kojoj mjeri upoznatoj sa sadržajima na stranicama Zaklade.

Podaci o vama

Podatke o Vama Zaklada obrađuje u skladu s Pravilima o zaštiti privatnosti. Korištenjem web-mjesta Zaklade pristajete na takvu obradu i jamčite da su svi podaci koje pružite točni.

Učitavanje materijala na web-mjesto Zaklade

Svi materijali koje učitate, odnosno prenesete na web-mjesto Zaklade smatraju se ne-tajnima i zakonom nezaštićenima te ih Zaklada ima pravo koristiti, kopirati, distribuirati i prenositi trećim stranama u bilo koje svrhe. Također Zaklada pridržava pravo na otkrivanje Vašeg identiteta svim trećim stranama koje tvrde da bilo kakav materijal koji ste Vi objavili ili prenijeli na stranice Zaklade krši njihova prava intelektualnog vlasništva ili njihova prava na privatnost.

Zaklada nije pravno ili drugačije odgovorna prema bilo kojoj trećoj strani za sadržaj ili točnost materijala koje ste Vi ili bilo koji drugi korisnik objavili na njenim stranicama.

Zaklada pridržava pravo da s web-mjesta Zaklade ukloni sve Vaše materijale ili objave, ukoliko prema njenom mišljenju ti materijali nisu prikladni za web-mjesto Zaklade.

Virusi, hakiranje i drugi prijestupi

Web-mjesto Zaklade ne smijete zlouporabiti svjesno na njega šaljući viruse, trojanski softver, crve, logične bombe ili druge zlonamjerne ili tehnološki štetne materijale. Ne smijete pokuša(va)ti neovlašteno pristupati stranicama Zaklade, poslužitelju na kojemu se nalaze, ili bilo kom poslužitelju, računalu ili bazi podataka spojenoj na web-mjesto Zaklade. Web-mjesto Zaklade ne smijete napasti putem programa za uskraćivanje usluga ili distribuiranim napadom putem programa za uskraćivanje usluga.

O svim kršenjima ovog propisa Zaklada će obavijestiti nadležna tijela za provedbu zakona te surađivati s njima odajući im Vaš identitet. U slučaju takvog kršenja, Vaše pravo pristupanja našim stranicama odmah prestaje.

Zaklada nije odgovorna za bilo kakve gubitke ili štete prouzročene distribuiranim napadom putem programa za uskraćivanje usluga, virusima ili drugim tehnološki štetnim materijalima koji bi mogli zaraziti Vaše računalo/računalnu opremu, računalne programe, podatke ili drugi vlasnički materijal/imovinu uslijed Vašeg korištenja web-mjesta Zaklade ili Vašeg preuzimanja materijala objavljenih na stranicama Zaklade, ili na drugim internetskim stranicama povezanih s  web-mjestom Zaklade.

Povezivanje s web-mjestom Zaklade

Ako želite koristiti bilo kakve materijale sa stranica Zaklade koji nisu gore navedeni, kontaktirajte nas na zaklada@sekularist.eu

Poveznice s web-mjesta Zaklade

Poveznice sa stranica Zaklade do drugih web-mjesta i resursa trećih strana stavljene su na stranice Zaklade isključivo za Vašu pogodnost. Kada koristite te poveznice, napuštate web-mjesto Zaklade. Zaklada nema nikakve kontrole nad sadržajem tih web-mjesta ili resursa te ne prihvaća nikakvu odgovornost za njih ili za gubitke ili štete nastale uslijed Vašeg korištenja tih web-mjesta ili resursa.

Izjava o odricanju odgovornosti

Iako Zaklada  nastoji osigurati točnost informacija na njenim stranicama, ona ne jamči za točnost i cjelovitost materijala na njima. Zaklada može mijenjati materijale na svom web-mjestu u svakom trenutku i bez prethodnog upozorenja. Materijali na stranicama Zaklade mogu biti neažurirani. Zaklada se ne obvezuje na ažuriranje tih materijala.

Odgovornost Zaklade

Materijali na stranicama Zaklade prikazani su bez ikakvih jamstava, tvrdnji ili garancija o njihovoj točnosti. Ovime u okviru predviđenom zakonom, Zaklada izričito isključuje:

 • Sve tvrdnje, garancije/jamstva i ostale uvjete koji bi drugačije mogli biti implicirani statutom Zaklade, općim pravom ili pravom pravičnosti.
 • Bilo kakva odgovornost za sve neposredne, posredne ili posljedične gubitke ili štete koje pretrpi bilo koji korisnik u vezi s web-mjestom Zaklade ili u vezi korištenja, nemogućnosti korištenja, ili rezultata korištenja web-mjesta, svih povezanih web-mjesta i materijala na web-mjestu, uključujući bez ograničenja i odgovornost za:
 • gubitak dohotka ili prihoda,
 • gubitak u poslovanju,
 • gubitak dobiti ili ugovora,
 • gubitak pretpostavljenih ušteda,
 • gubitak podataka,
 • izgubljeno vrijeme za rukovoditelje ili u uredu i
 • sve ostale gubitke ili štete, nastale na bilo koji način, bez obzira jesu li uzrokovane deliktom (uključujući nemar), kršenjem ugovora ili na neki drugi način, čak i ako su bile pretpostavljane, pod uvjetom da ovaj uvjet ne onemogućuje potraživanja za gubitke ili štete na Vašoj materijalnoj imovini, ili bilo kakva druga potraživanja za neposredne financijske gubitke koja nisu isključena nekom od gore navedenih kategorija.

Ovo ne utječe na odgovornost Zaklade u slučaju smrti ili osobne povrijede uslijed našeg nemara, niti na odgovornost u slučaju lažnog tumačenja ili predstavljanja, ili sve ostale odgovornosti koje se, u skladu s mjerodavnim pravom, ne mogu isključiti ili ograničiti.

Nadležnost i mjerodavno pravo

Hrvatski sudovi imat će izričitu nadležnost nad svim potraživanjima koja izviru iz posjeta stranicama Zaklade ili se odnose na njega, iako Zaklada pridržava pravo na podizanje tužbe protiv Vas u slučaju Vašeg kršenja ovih Uvjeta u Vašoj zemlji prebivališta ili bilo kojoj drugoj relevantnoj zemlji.

Za ove Uvjete korištenja i sve sporove ili potraživanja koji izviru iz njih ili su u vezi s njima ili njihovim sadržajem ili sastavljanjem (uključujući sporove ili potraživanja koji se ne odnose na ugovore) nadležni su i tumače se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Ažuriranja

Ove Uvjete korištenja Zaklada može ažurirati u svakom trenutku, izmjenama i dopunama ove stranice. Od Vas se očekuje da s vremena na vrijeme provjerite ovu stranicu da biste uočili sve promjene u tekstu na njoj, s obzirom da su one za Vas obvezujuće. Neke odredbe u ovim Uvjetima korištenja mogu biti nadjačane odredbama ili obavijestima objavljenim na drugim stranicama ovog web-mjesta.

Vaši upiti

Ako imate bilo kakvih pitanja o materijalima koji se pojavljuju na našem web-mjestu, kontaktirajte Zakladu na mail: zaklada@sekularist.eu.

Hvala Vam na posjeti našem web-mjestu.