Skip to content
zaklada-logo-header

zaklada josip sruk sekularist

prva zaklada za promoviranje sekularnosti u hrvatskoj

pravila o zaštiti privatnosti

 1. Uvod

 

1.1 Izjava o zaštiti osobnih podataka

Dobro došli na stranice Zaklade Josip Sruk Sekularist (u daljnjem tekstu Zaklada). Pristupanjem ili korištenjem ove Internet stranice potvrđujete da se pročitali, razumjeli i da ste suglasni sa obradom osobnih podataka i mogućnostima u vezi korištenja kolačića obuhvaćenih ovom Pravilima o zaštiti privatnosti i korištenju kolačića.

Zakladi je važno zaštititi sigurnost i privatnost vaših osobnih podataka, stoga posluje u skladu s mjerodavnim zakonima o zaštiti prava na zaštitu privatnosti podataka i sigurnosti podataka.

1.2 Ova Pravila o zaštiti privatnosti (kao i svi ostali dokumenti koji se u njoj navode) iznose temelj za obradu i korištenje svih osobnih podataka od strane Zaklade o podupirateljima, potencijalnim podupirateljima i posjetiteljima (zajedno “podupiratelji”) njene internetske stranice www.sekularist.eu (“internetska stranica“) koje Zaklada prikuplja od njih, koje joj oni daju ili koje ona prikuplja od trećih osoba. Molimo Vas da pažljivo pročitate ova Pravila o zaštiti privatnosti kako biste razumjeli prakse Zaklade vezane uz osobne podatke tih pojedinaca te način na koji će postupati s njima.

1.3 Za potrebe Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/3 do 106/12, dalje: Zakon o zaštiti osobnih podataka ) te Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine(GDPR), Zaklada je voditelj obrade podataka sa sjedištem na adresi: Zelenjak 59, 10000 Zagreb.

1.4 Zaklada se pridržava Zakona o zaštiti osobnih podataka te se pridržava GDPR-a u vezi s prikupljanjem, čuvanjem, pohranom, korištenjem i obradom osobnih podataka o njenim podupirateljima (ti se osobni podaci čuvaju u ručnoj i elektroničkoj evidenciji).

1.5 Zaklada može s vremena na vrijeme mijenjati ova Pravila o zaštiti privatnosti. U tom ćemo slučaju objaviti izmjene na ovoj stranici i one će se primjenjivati od trenutka kada ih objavimo. Pojedinci bi trebali često provjeravati stranicu kako bi mogli vidjeti sve dopune ili izmjene ovih Pravila. Ova Pravila o zaštiti privatnosti posljednji su put ažurirana u 25.lipnja 2020.

 1. Osobni podaci koje Zaklada prikuplja

2.1 Osobni podaci

(a) Zaklada prikuplja i koristi sljedeće osobne podatke o njenim podupirateljima:

(i) osobne informacije kao što su:

 • ime i prezime;
 • poštanska adresa;
 • brojevi telefona (kućnog, poslovnog i mobilnog, prema potrebi);
 • adresa(e) elektroničke pošte;
 • poželjan način kontaktiranja;
 • informacije koje su pružene prilikom registracije radi korištenja njene internetske stranice ili ispunjavanja obrazaca na njoj;
 • informacije o izvršenim donacijama;
 • informacije koje joj pružaju njeni podupiratelji – primjerice, prilikom izvršavanja donacija, kao što su podaci o bankovnom računu radi uspostavljanja redovitog izravnog terećenja, podaci o kreditnoj kartici radi provođenja plaćanja kreditnom karticom, podaci o poslodavcu radi provođenja trajnog naloga iz plaće ili o statusu poreznog obveznika za potrebe darovne pomoći;
 • informacije koje se pružaju prilikom korištenja njene internetske stranice; te
 • informacije koje se pružaju prilikom sudjelovanja u aktivnostima Zaklade u društvenim medijima ili na njenoj internetskoj stranici.

(ii) marketinške preferencije njenih podupiratelja te informacije o tome je li i kada je izdana ili povučena suglasnost za primanje marketinških obavijesti.
(iii) prepisku između njenih podupiratelja i Zaklade (bilo telefonskim putem, putem elektroničke pošte ili drukčije).

(b) Zaklada također prikuplja i koristi određene tehničke informacije o posjetima njenih podupiratelja njenoj internetskoj stranici koje mogu uključivati, na primjer, adrese internetskog protokola (IP) te informacije o prijavi, tipu i inačici pretraživača, posjećenim stranicama, preuzetim datotekama, punim ujednačenim lokatorima sadržaja (URL), praćenju klikova prema njenoj internetskoj stranici, na njoj i od nje (uključujući datum i vrijeme), pregledanim ili pretraživanim proizvodima, brzini odaziva stranice, pogreškama pri preuzimanju,duljini posjeta određenim stranicama i informacije o interakcijama na stranici (poput prelistavanja, klikova i prelaska mišem preko zaslona).

(c) Neke osobne informacije koje su prethodno navedene prikupljamo izravno od podupiratelja, a neke od trećih osoba (primjerice, možemo primiti osobne informacije od podupiratelja prilikom izvršenja donacije putem internetske stranice trećih osoba, a podupiratelj je internetskoj stranici trećih osoba dao suglasnost da može podijeti informacije s nama).

(d) Podupiratelji Zakladi ne moraju otkriti osobne podatke da bi pretraživali njenu internetsku stranicu ili da bi koristili njene stranice u društvenim medijima, no trebaju joj pružiti određene osobne podatke kako bi im Zaklada mogla pružati određene usluge.

(e) Zakladi je stalo do sigurnosti djece. Zaklada ne prikuplja svjesno osobne podatke osoba ispod 16 godina starosti bez suglasnosti njihovog roditelja ili skrbnika. Ako imate manje od 16 godina, molimo da kontaktirate Zakladu na zaklada@sekularist.eu za više informacija.

 1. Kolačići

3.1 Internetska stranica Zaklade koristi kolačiće kako bi mogla razlučiti podupiratelja od drugih korisnika internetske stranice te kako bi pomogla da Zaklada podupirateljima  pruži pozitivno iskustvo prilikom njihovog pretraživanja njene internetske stranice.  Kolačići također pomažu Zakladi da poboljša njenu internetsku stranicu. Za više informacija u vezi s kolačićima koje Zaklada koristi i razlog zbog kojeg ih koristi pročitajte Izjavu o kolačićima koja možete pronaći ovdje

 1. Kako Zaklada koristi osobne podatke

4.1 Zaklada prima, prikuplja, evidentira, čuva, pohranjuje, organizira, prilagođava, izmjenuje, obnavlja, pregledava, otkriva, uništava i na druge načine koristi osobne podatke podupiratelja, kao što je izloženo u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti, uz privolu podupiratelja, u sljedeće svrhe:

(a) za pružanje proizvoda, usluga i informacija podupirateljima koje oni budu tražili od zaklade;

(b) za prepisku s podupirateljima i evidenciju svih relevantnih obavijesti;

(c) za slanje marketinških informacija podupirateljima Zaklade;

(d) za čuvanje evidencije o izvršenim donacijama i postupcima koje su poduzeli podupiratelji Zaklade;

(e) za primanje darovne pomoći za donacije;

(f) za pružanje podrške volonterima;

(g) za evidentiranje aktivnosti podupiratelja vezane uz vođenje kampanje;

(h) za izvršavanje njenih obveza sukladno svim ugovorima koje sklopi s podupirateljima;

(i) za obavještavanje podupiratelja o promjenama u vezi s pružanjem naših usluga;

(j) za osiguravanje da je sadržaj na njenoj internetskoj stranici prikazan na učinkovit način za podupiratelje i njihova računala;

(k) za održavanje njene internetske stranice i za unutarnje poslovanje, uključujući potrebe rješavanja problema, analize podataka, testiranja, istraživanja, statistike i anketiranja;

(l) za poboljšavanje njene internetske stranice kako bi bila sigurna da je sadržaj prikazan na najučinkovitiji način za podupiratelje i njihova računala;

(m) za pružanje mogućnosti podupirateljima da sudjeluju u interaktivnim značajkama njenih usluga; te

(n) za održavanje njene internetske stranice sigurnom i zaštićenom.

 1. Kako Zaklada dijeli osobne podatke

5.1 Zaklada će podijeliti osobne podatke podupiratelja odnosno obrađivati osobne podatke podupiratelja:

(a) ako surađuje s partnerima koje je  pažljivo odabrala za obavljanje djelatnosti u svoje ime, kao što su pružatelji usluga i izvođači (na primjer, pružatelji informatičkih usluga i pružatelji tehničkih i platnih usluga te usluga dostave), za potrebe izvršenja svih ugovora koje je sklopila s njima. Vrsta djelatnosti čije izvršenje Zaklada može zatražiti od njih uključuje obradu, pakiranje, slanje i dostavu kupljenih proizvoda, odgovaranje na pitanja o njoj i bilo kojim uslugama koje pruža, provođenje istraživanja ili analize koji doprinose njenoj misiji te provođenje plaćanja kreditnom karticom.

Zaklada odabire samo one partnere u koje ima povjerenja te im prosljeđuje osobne podatke samo onda kada se oni obvežu da će štititi Vaše osobne podatke.  Zaklada ne dopušta tim partnerima da koriste Vaše podatke za svoje vlastite potrebe ili da ih otkrivaju trećim osobama te će poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osigurala da spomenuti partneri štite Vaše podatke; ili

(b) Zaklada je to zakonski dužna učiniti, primjerice, prema zakonu ili nalogu nadležnog suda ili

(c) uz privolu podupiratelja, u svrhu za koju je podupiratelj dao privolu, ili

(d) u slučajevima određenim zakonom, ili

(e) u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta podupiratelja ili druge osobe u slučaju kada podupiratelj fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak, ili

(f) ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti koje ima Zaklada ili treća strana kojoj se podaci dostavljaju, ili

(g) ako je obrada podataka nužna u svrhu zakonitog interesa Zaklade ili treće strane

(h) u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je podupiratelj stranka

(i) – ako je podupiratelj sam objavio te podatke

Zaklada neće prodavati informacije o podupirateljima. Zaklada također neće dijeliti informacije o podupirateljima s drugim organizacijama osim onih koje su izravno uključene u rad Zaklade.

 1. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Zaklada koristi razne pravne osnove kako bi opravdala obradu osobnih podataka podupiratelja. Dodatne pojedinosti po ovom pitanju izložene su u nastavku:

(a) Podupiratelji su dali svoju suglasnost za obradu njihovih osobnih podataka u određene svrhe koje su prethodno navedene. 

Podupiratelji mogu povući svoju suglasnost za ovu obradu u bilo kojem trenutku tako što se mogu obratiti Zakladi pomoću kontaktnih podataka koji su navedeni u odjeljku „Kontakt“ u nastavku ovih Pravila o zaštiti privatnosti, no to neće utjecati na zakonitost bilo koje obrade njihovih osobnih podataka koja je bila provedena prije njihovog povlačenja suglasnosti.

(b) Obrada je nužna za potrebe zakonitih interesa Zaklade

. Ti zakoniti interesi uključuju obradu, pakiranje, slanje i dostavu kupljenih proizvoda, odgovaranje na pitanja o nama i bilo kojim uslugama koje pružamo, provođenje istraživanja ili analize koji doprinose našoj misiji te provođenje plaćanja kreditnom karticom.

(c) Obrada je nužna radi izvršenja ugovora u kojemu su stranke relevantni podupiratelji ili radi poduzimanja koraka koje su nas podupiratelji tražili da poduzmemo prije sklapanja ugovora, poput kupovanja knjige ili DVD-a ili zahtjeva za besplatnim paketom za projekciju filmova o našemu radu.

(d) Obrada je nužna Zakladi kao voditelju obrade podataka radi ispunjavanja njenih zakonskih obveza, poput dijeljenja osobnih podataka kada je to zakonski dužna učiniti, primjerice, prema zakonu ili sudskom nalogu.

 1. Gdje Zaklada prenosi i pohranjuje osobne podatke 

7.1 Osobni podaci koje Zaklada prikuplja od podupiratelja mogu se prenositi i/ili pohranjivati na lokacije izvan Republike Hrvatske, no unutar Europskog gospodarskog područja (EGP). Na taj će se način osigurati odgovarajuća zaštita takvih osobnih i osjetljivih podataka. Međutim, osobne podatke također može obrađivati osoblje izvan EGP-a koje radi za jednog od njenih dobavljača (npr. pružatelji informatičkih usluga) – u tim slučajevima, Zaklada pažljivo odabire dobavljače i pobrinuti će se da ima odgovarajuće ugovorne sporazume kako bi osigurala da su osobni podaci njenih podupiratelja zaštićeni. To uključuje osoblje koje je zaduženo, između ostalog, za pružanje usluga podrške i obradu podataka vezanih uz plaćanje.  Poduzet će sve mjere koje su opravdano nužne kako bi osigurala da se s osobnim podacima podupiratelja postupa na siguran način te u skladu s ovim Pravilima za zaštitu privatnosti i mjerodavnim zakonom.

7.2 Sve informacije koje podupiratelji pružaju Zakladi pohranjuju su na njene zaštićene poslužitelje i/ili na poslužitelje njenih dobavljača koje je angažirala da za nju održavaju različite informatičke sustave. Sve platne transakcije bit će kodirane pomoću TLS tehnologije. Tamo gdje je svojim podupirateljima dala (ili gdje su oni odabrali) lozinku koja im omogućuje pristup određenim dijelovima njene internetske stranice, oni su odgovorni za čuvanje te lozinke u tajnosti. Zaklada ih moli da ni s kim ne dijele tu lozinku.

7.3 Nažalost, prijenos informacija putem interneta nije u potpunosti zaštićen. Premda će Zaklada dati sve od sebe da zaštiti osobne podatke podupiratelja, ne može jamčiti zaštitu podataka koji se prenose na njenu internetsku stranicu; podupiratelji preuzimaju rizik za svaki prijenos informacija. Jednom kada Zaklada primi osobne podatke, koristit će stroge procedure i sigurnosne značajke da pokuša spriječiti neovlašteni pristup.

 1. Osobna prava

8.1 Podupiratelji imaju određena prava u vezi s osobnim podacima koje Zaklada čuva o njima. Za ostvarivanje bilo kakvih prava koja su navedena u nastavku, molimo obratite nam se pomoću kontaktnih podataka navedenih u odjeljku „Kontakt“ u nastavku ovih Pravila za zaštitu privatnosti:   

(a) Pristup. Na zahtjev podupiratelja, Zaklada će potvrdit obrađuju i koriste li se osobni podaci o njima te, ako je to slučaj, pružit će im pristup tim podacima i njihovu kopiju te ostale informacije na koje imaju pravo.   
(b) Ispravak. Na zahtjev podupiratelja, bez nepotrebnog odgađanja Zaklada će ispraviti sve netočne i dopuniti sve nepotpune osobne podatke (te će priložiti dodatnu obavijest) koje čuva o podupirateljima.
(c) Sprečavanje obrade koja bi mogla prouzročiti štetu ili uznemirenost. Zaklada će poštovati prava njenih podupiratelja na zahtjev da obustavi ili ne započinje obrađivati njihove osobne podatke u određene svrhe ili na određeni način koji bi mogao uzrokovati neopravdanu štetu ili uznemirenost, bilo relevantnom pojedincu, bilo trećoj osobi.
(d) Brisanje. Na zahtjev podupiratelja Zaklada će izbrisati osobne podatke koji se njih tiču bez nepotrebnog odgađanja u određenim okolnostima (na primjer, između ostalog, ako njihovi osobni podaci nisu više potrebni za svrhe u koje su bili prikupljeni ili drukčije korišteni).
(e) Ograničenje. Zaklada će ograničiti obradu osobnih podataka podupiratelja u određenim okolnostima (na primjer, između ostalog, ako oni smatraju da su njihovi osobni podaci koje Zaklada čuva netočni), ako oni budu tražili od Zaklade da to učini. 
(f) Prenosivost podataka. Zaklada će poštovati prava podupiratelja da dobiju svoje osobne podatke koje su joj dostavili u strukturiranom, najčešće korištenom i strojno čitljivom formatu te da u određenim okolnostima nesmetano predaju te osobne podatke drugom voditelju obrade podataka. 
(g) Pravo prigovora. Zaklada će poštovati općenita prava podupiratelja da se usprotive obradi njihovih osobnih podataka u određenim okolnostima. 
(h) Pravo prigovora na marketing. Zaklada će poštovati prava podupiratelja u vezi s korištenjem njihovih osobnih podataka za izravne marketinške svrhe. Posebice, Zaklada neće započinjati ili će obustaviti obradu svih osobnih podataka pojedinaca za izravne marketinške svrhe ako u bilo kojem trenutku pojedinci budu tražili od nje da to učini. 
(i) Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući profiliranje. Zaklada će donositi odluke na temelju automatizirane obrade, uključujući profiliranje, ali će osigurati da uvijek možete dobiti pregled svih automatiziranih odluka od jednog od njenih članova osoblja te da možete izraziti Vaše stajalište i osporiti sve takve odluke.

Zaklada neće donositi nikakve automatizirane odluke na temelju osjetljivih osobnih podataka osim ako je primila Vašu izričitu suglasnost da to može učiniti ili ako je to inače nužno radi značajnih razloga javnog interesa na temelju mjerodavnog zakona.

8.2 Zaklada će obraditi sve osobne podatke u svakom slučaju u skladu s pravima podupiratelja jedino u onolikoj mjeri koja se zahtijeva i koja je u skladu s mjerodavnim zakonom (uključujući, bez ograničenja, u skladu sa svim primjenjivim vremenskim ograničenjima i zahtjevima vezanima uz naknade i pristojbe). 

8.3 Zaklada će poštovati prava podupiratelja vezana uz korištenje njihovih osobnih podataka za izravne marketinške svrhe. Posebice, neće započinjati ili će obustaviti obradu svih osobnih podataka pojedinaca za izravne marketinške svrhe ako u bilo kojem trenutku podupiratelj bude tražio od nje da prestane. 

8.4 Podupiratelji mogu ostvariti svoja prava tako da se obrate Zakladi pomoću kontaktnih podataka navedenih u odjeljku „Kontakt“ u nastavku ovih Pravila o zaštiti privatnosti.

 1. Kontakt

9.1 Pitanja, komentare, zahtjeve i pritužbe vezane uz ova Pravila o zaštiti privatnosti i/ili korištenje osobnih podataka podupiratelja Zaklade, šaljite na adresu: zaklada@sekularist.eu  ili na Zaklada Josip Sruk Sekularist, Božidara Adžije 22/2, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

9.2 Zaklada nije ‘tijelo javne vlasti’, kako je definirano u Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15), te stoga neće odgovarati na zahtjeve za informiranjem koji su podneseni na temelju tog Zakona.